Rektor

don Ante Dražina 

mr. don Ante Dražina

 

Don Ante Dražina, sin Anđela i Marijane r. Burčul, rođen je 19.6.1991. godine u Zadru. Najstarije je dijete od trojice sinova. U rodnoj Gorici je završio osnovnu školu. Pohađao je Klasičnu gimnaziju Ivana Pavla II. u Zadru od 2006. do 2010. godine. Kao svećenički kandidat Zadarske nadbiskupije studirao je na Teologiji u Rijeci i boravio u Bogoslovnom sjemeništu Ivan Pavao II. u Rijeci od 2010. do 2012. godine. Od 2012. do 2015. studira na Papinskom sveučilištu „Gregoriana“ u Rimu i boravi u zavodu „Germanicum et Hungaricum“. Na istom sveučilištu je i diplomirao 2015. godine. Nadbiskup Jean-Claude Hollerich, nadbiskup iz Luksemburga, zaredio ga je 10. listopada 2015. u Rimu u bazilici svetog Ignacija Loyolskog za đakona. Od početka školske godine 2015/16. vrši službu prefekta u Nadbiskupskom sjemeništu „Zmajević“ u Zadru i vjeroučitelja u klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. Po rukama zadarskog nadbiskupa mons. dr. Želimira Puljića zaređen je za svećenika 25. lipnja 2016. u katedrali sv. Stošije. Od početka 2016. godine zbog zdravstvenih poteškoća dotadašnjeg ravnatelja imenovan je v.d. ravnatelja istog sjemeništa. Godine 2017. poslan je na postdiplomski studij biblijske teologije na Sveučilište Gregoriana u Rimu na kojem postiže magistririj znanosti 2020. godine. Iste godine nastavlja doktorat na navedenom studiju. Od lipnja do kolovoza 2021. godine na službi je župnog upravitelja župe sv. Stošije u Biogradu. U kolovozu iste godine imenovan je ravnateljem Nadbiskupskog sjemeništa „Zmajević“ u Zadru. Također, vrši službu povjerenika za duhovna zvanja i ministrante te bogoslove Zadarske nadbiskupije. Od 2022. godine je asistent na katedri biblijske teologije Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru. Bio je upravitelj župe Bibinje od siječnja do svibnja 2023. godine. Od rujna 2023. je imenovan ravnateljem Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti.