Duhovnik

fra Anselmo Štulić, OFM

 

Fra Anselmo je rođen 29. prosinca 1946. u Ninu. Osmogodišnju školu završio je u Ninu, a u sjemenište je stupio kao kandidat Franjevačke provincije sv. Jeronima. Gimnaziju je pohađao u Zadru i Pazinu, a maturirao je u Franjevačkoj gimnaziji na Poljudu u Splitu. Novicijat je završio na Košljunu kada je uzeo redovničko ime Anselmo. Teologiju je pohađao na Trsatu i u Torinu. Svečane zavjete položio je 15. kolovoza 1968. na Košljunu. Za svećenika je zaređen 19. prosinca 1971. godine. Obnašao je brojne službe u svojoj provinciji u kojoj trenutno obnaša službu ekonoma samostana sv. Frane u Zadru. Od 2022. godine imenovan je duhovnikom našeg Sjemeništa.