Prefekt

don Mate Žilić

 

Don Mate Žilić rođen je 1997. godine u Zadru. Nakon završene osnovne škole u rodnom mjestu Briševu stupio je u Nadbiskupsko sjemenište “Zmajević” kao sjemeništarac Zadarske nadbiskupije i učenik Klasične gimnazije Ivana Pavla II. Nakon mature odlazi u Bogoslovno sjemenište “Ivan Pavao II.” u Rijeci gdje je na Teologiji u Rijeci diplomirao 2021. godine. U studenome iste godine zaređen je za đakona, a 18. lipnja 2022. godine, po rukama zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića, zaređen je za svećenika Zadarske nadbiskupije. Kao đakon vršio je službu odgojitelja u Nadbiskupskom sjemeništu “Zmajević”, a od kolovoza 2022. godine imenovan je i upraviteljem župa Božava i Soline.