Upisi

Budući da su se zadnjih godina način upisa u srednje škole promijenio te se sada učenici upisuju preko interneta, samim time se djelomično promijenio upis u sjemenište. Da bi se olakšao taj postupak, ovdje se nalaze potrebne informacije o upisu u sjemenište i srednju školu (Klasična gimnazija Ivana Pavla II.).

Za upis u sjemenište „Zmajević“ potrebno se ponajprije na vrijeme javiti svojemu župniku i izraziti mu želju o upisu o sjemenište. On će zajedno s kandidatom pripremiti sljedeće dokumente:

  1. Krsni list
  2. Molba za prijam u sjemenište (vlastoručno napisana i naslovljena na Ordinarijat)
  3. Preporuka župnika (naslovljena na Ordinarijat)
  4. Potpisana izjava obaju roditelja da su suglasni s izborom zvanja svoga sina te prihvaćaju pravila života i ponašanja u sjemeništu
  5. Liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju koje ne priječi put prema svećeništvu
  6. Izvornici školskih svjedodžbi od 5. do 7. razreda (8. razreda, ako ju je već dobio)
  7. Dvije fotografije (veličina za osobne dokumente)
  8. OIB i JMBG (kopija osobne iskaznice ili putovnice)

Proces upisa preko interneta

 

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole. Prijave se vrše prema uputama publikacije “Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018.- Idemo u srednju!!! – redovni učenici” ili za kandidate iz Mostarsko-duvanjske tj. Trebinjsko-mrkanske biskupije “Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018.- Idemo u srednju!!! – kandidati iz drugih obrazovnih sustava

Kandidat bira kao svoj izbor Klasičnu gimnaziju Ivana Pavla II. s pravom javnosti u Zadru, odnosno neku drugu školu po dogovoru sa Sjemeništem.

 

Nakon završetka procesa upisa preko interneta, učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u srednju školu u utvrđenim rokovima.

 

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama ove odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

 

 

Važni rokovi

LJETNI UPISNI ROK

 

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav

25.5.2017.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

13.6.2017.

Početak prijava obrazovnih programa

26.6.2017.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

2.7.2017.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

3.7.-6.7.2017.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

26.6.2017.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

25.5.-26.6.2017.

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

6.-7.7.2017.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

10.7.2017.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10.7.2017.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12.7.2017.

Objava konačnih ljestvica poretka

13.7.2017.

Leave a Reply